OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Elena Valentýniová

Fyzika testy

Tvorba didaktických testov prostredníctvom informačných a komunikačných technológií

a ich použitie v elektronickej podobe, tvorené softvérom HotPotatoes

Práca vznikla v rámci národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách spolufinancovaného Európskou úniou, ako databáza testov z fyziky pre žiakov na Strednej zdravotníckej škole, J. Kozáčeka 4,  Zvolen.

Na prehliadanie testov odporúčam prehliadač Mozilla Firefox. Iné prehliadače robia problémy.

Záverečná práca obsahuje tieto testy v rôznych verziách:

Por. číslo Test Písomná verzia vo Worde PDF verzia HTML verzia
1.  SI sústava stiahni otvor prepoj
2.  Premena jednotiek stiahni otvor prepoj
3.  Vynálezy slávnych fyzikov smiley smiley prepoj
4.  Schematické značky smiley smiley prepoj
5.  Schematické značky - presúvacie smiley smiley prepoj
6.  Spektrum elektromagnetického žiarenia stiahni otvor prepoj
7.  Chyby zraku stiahni otvor prepoj
8.  Optika stiahni otvor prepoj
9.  Jadrová fyzika stiahni otvor prepoj
10.  Lasery stiahni otvor prepoj

 smiley    Test sa v tejto verzii nenachádza


 

 

   

 

Ďalšie testy: Testy, ktoré sú len vo formáte .htm.

Niektoré obsahujú zvukovú prílohu vytvorenú programom Audacity alebo video spracované programom Movie Maker:

 1. Ionizujúce žiarenie
 2. Elektrické pole a elektrický náboj
 3. Zákon zachovania elektrického náboja
 4. Zákon zachovania elektrického náboja
 5. Slávni svetoví fyzici
 6. Slovenskí vynálezcovia a fyzici
 7. Rádioaktivita
 8. Magnetizmus
 9. Kinematika                              
 10. Zmeny skupenstva
 11. Vedenie elektrického prúdu v kovoch

Testy vytvorené pre školu PinkHarmony Zvolen, pretvorené z Google Formulárov do HotPotatoes:

 1. Elektromagnetické žiarenie a fyzika mikrosveta
 2. Optika a Fotometria
 3. Test z Optiky

 

 

 

 

 

 

 


   ©