Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Schematické značky elektrotechnických súčiastok

Test č. 4

  
Priraďte z ponuky správne pomenovanie schematickej značky. Po skončení stlačte: Nahraj odpoveď:
obrazok01.jpg
obrazok13.jpg
obrazok08.jpg
obrazok04.jpg
obrazok03.jpg
obrazok14.jpg
obrazok09.jpg
obrazok05.jpg
obrazok11.jpg
obrazok06.jpg
obrazok12.jpg
obrazok07.jpg
obrazok02.jpg
obrazok10.jpg
obrazok15.jpg