Test z OPTIKY

  
Každá otázka má len jednu správnu odpoveď. Tvoje skóre sa ukáže po uplynutí časového limitu.