PaedDr. Elena Valentýniová, Hot Potatoes

Kinematika

Test z kinematiky

  
Pozorne si prečítajte každú otázku a vyberte alebo doplňte správnu odpoveď. Na konci testu si overte správnoť riešenia.