Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Premena jednotiek SI sústavy

Test č.2

Doplňte správne výsledky. V desatinných číslach použite desatinnú čiarku a píšte bez medzier. Stlačte: Nahraj odpoveď.
200 g = kg150 mg = g25 cg = g50 μg = mg25 dag = kg
2 kg = g0,5 kg = g1,5 kg = dag0,004 kg = mg9900 kg = t
0,8 m = mm25 cm = mm7 mm = μm500 μm = mm6 cm = m
4 A = mA0,009 A = mA 200 mA = A7 kA = A50 μA = mA
5 GJ = kJ0,6 kJ = J0,25 MJ = J9,9 GJ = MJ100 kJ = MJ