Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Vynálezy slávnych fyzikov

Test č. 3

Viete, ktorý vynález patrí danému fyzikovi? Otestujte sa. Po skončení testu stlačte tlačidlo Nahraj odpoveď.
einstein.jpgAlbert Einstein
(1879 - 1955)
bell.jpgAlexander Graham Bell
(1847 - 1922)
becquerel.jpgHenri André Becquerel
(1852 - 1908)
fermi.jpgEnrico Fermi
(1901 - 1954)
faraday.jpgMichael Faraday
(1791 - 1867)
franklin.jpgBenjamin Franklin
(1706 - 1790)
newton.jpgIsaac Newton
(1642 - 1727)
watt.jpgJames Watt
(1736 - 1819)
curie_sklodovska.jpgMaria Curie Sklodowska
(1867 - 1934) s manželom
edison.jpgThomas Alva Edison
(1847 - 1931)
rontgen.jpgWilhelm Conrad Röntgen
(1845 - 1923)
celsius.jpgAnders Celsius
(1707 - 1744)