Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

ZÁKON ZACHOVANIA ELEKTRICKÉHO NÁBOJA

Test č.13

Kliknutím na dané slovo zostavte znenie Zákona zachovania elektrického náboja. Nakoniec stlačte: Nahraj odpoveď.