OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Elena Valentýniová

Fyzika videá a audiá

Vitajte na stránke valentyniovaelena.wbl.sk v sekcii Fyzika videá a audiá

V tejto časti sú videá, ktoré sme so žiakmi vytvorili a vytvoríme na hodinách fyziky.

Zvuk, ktorý sme nahrávali programom AUDACITY sa musí prekonvertovať do formátu mp3 alebo waw.

Použité fotografie nafotili žiaci a niektoré stiahli cez Google. Následne spracovali zvuk a fotografie programom Windows Live Movie Maker.

K slovenským fyzikom sme spravili aj nástenky, ktoré sú v učebni fyziky.

Pesničky -  Vianoce 1, Vianoce 2 a Vianoce 3 naspievala Mária Karásková z I. A triedy spolu s celou triedou. :)

Spracované programom Audacity do mp3.

Žiačky I. A triedy Alžbetka Cviková a Kristínka Bočkayová spracovali fotografie z Návštevy Bruselu do videa v Movie Maker.

NOVÉ Do skupiny videí na YouTube pribudla krásna pesnička - "Je koniec" od Dominiky Mirgovej, ktorú naspievali dvojhlasne žiačky

Mária Karásková II. A a Miroslava Nociarová I. B. Sprievodná gitara  Mária Karásková.

Slovenskí vynálezcovia a fyzici: Videá a audiá na rôzne témy
 1. Ján Bahýľ              1. Elektrické pole
 2. Štefan Banič  2. Vianoce 1
 3. Jozef Murgaš  3. Vianoce 2
 4. Maximilián Hell  4. Vianoce 3
 5. Jozef Maximilián Petzval  5. Nemecko, Holandsko,Belgicko
 6. Jozef Karol Hell  6. Zdravý spôsob života
 7. Ján Andrej Segner  7. SZŠ Zvolen v Bruseli
 8. Štefan Anián Jedlík  8. Výlet - Andrej Chomič
 9. Ján Wolfgang Kempelen  9. Majka Karásková II. A - audio 1
 10. Milan Rastislav Štefánik  10. Majka Karásková II. A - audio 2
   11. Majka Karásková II. A - audio 3
   12. M. Karásková, M. Nociarová  - video
   13. MISS SZŠ Zvolen 2015

Niektoré videá sa nám nepodarilo dokončiť kvôli technickému zlyhaniu počítačovej techniky.  Prepojila som ich priamo na OSOBNOSTI Slovenska.

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©