OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Elena Valentýniová

Fyzika simulácie

Vitajte na stránke, ktorá ponúka interaktívne vedecké simulácie.

Pre správne zobrazenie simulácií si nainštalujte Javu napr. odtiaľto: http://www.java.com/en/index.jsp

a tiež flv prehrávač Flash Player napr. odtiaľto: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/.

Dané aplety sú voľne dostupné aj v iných jazykoch na phet.colorado.edu.

Nájdete tam ešte veľa iných zaujímavých apletov a nielen z fyziky. Treba pozrieť. Je to zaujímavé.

   

   Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie                      Balóny a vztlak                               Balón a statická elektrina                 

 

 Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie   Faradayove magnetické laboratórium             Farebné videnie

 

                     Geometrická fyzika                                                 Laser

   

         Magnetická rezonancia                              Molekuly a žiarenie                                     Štiepenie jadier

Návody pre jednotlivé simulácie:

Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie

      Sledujte únik alfa častice z jadra polónia, čo spôsobí rádioaktívny rozpad jadra. Sledujte čas rozpadu jadra a súvislosť tohto času s veličinou polčas rozpadu.

Balóny a vztlak

      Experimentujte s balónom naplneným héliom , teplým vzduchom, alebo pevnou guľou naplnenou rôznymi plynmi. Objavte prečo niektoré balóny sa vznášajú a iné klesajú.

Balón a elektrický náboj

      Prečo sa balón prichytí na váš sveter? Pošúchajte balón o sveter, vzdiaľte ho od svetra a pustite ho. Balón opäť priletí k svetru. Priložte balón k múru a oň zostane na ňom prichytený. Prečo? Všimnite si elektrický náboj na svetri, balóne a múre.

Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie

      Jadrová premena je náhodný proces, ktorý sa uskutočňuje s určitou pravdepodobnosťou. Táto pravdepodobnosť je charakteristická pre každý nuklid. Pozorujte beta rozpad jedného jadra alebo väčšieho množstva jadier. Zistite aké častice sa uvoľnia pri beta premene a ako sa zmení zloženie jadra. Zmení sa počet častíc v jadre?

Faradayove magnetické laboratórium

      Hraním s tyčovým magnetom a elektrickým vinutím sa naučte princíp Faradayovho zákona. Pohybom magnetu v blízkosti elektrického vinutia rozsvieťte žiarovku. Všimnite si znázornenie magnetického poľa indukčnými čiarami. Meracím prístrojom môžete určiť magnetickú indukciu v rôznych bodoch poľa. Môžete tiež sledovať funkciu transformátora alebo generátora na výrobu elektrickej energie.

Farebné videnie

      Simulácia umožňuje vytvorenie rôznych farebných odtieňov miešaním červeného, zeleného a modrého svetla. Premenu bieleho svetla na monochromatické pomocou farebných filtrov. Svetlo je možné zobraziť ako prúd fotónov alebo súvislé osvetlenie.

Fotoelektrický jav

      Zistite za akých podmienok dopadajúce svetlo uvoľní elektróny z kovu. Od čoho závisí množstvo uvoľnených elektrónov (veľkosť elektrického prúdu) a energia elektrónov. Skúste si tento zaujímavý experiment z kvantovej mechaniky

Geometrická optika

      Ako zobrazuje šošovka predmet? Všimnite si ako šošovka láme svetelné lúče. Pozorujte ako sa zmení obraz, keď zmeníte vzdialenosť predmetu alebo index lomu šošovky alebo polomer krivosti. Aký vplyv má veľkosť šošovky na zobrazenie obrazu?

Laser

      Ako vytvoriť laser? Na akom princípe pracuje a aký fyzikálny jav využíva? Skúste pomocou simulácie vytvoriť laserový lúč.
      Ožiarte komoru lasera fotónmi potrebnej frekvencie. Nastavte vlastnosti energetických hladín atómov lasera a regulujte výkon laserového lúča.

Princíp magnetickej rezonancie

      Je to nádor? Zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) vám dá odpoveď na uvedenú otázku. Telo je plné nepatrných rádiových vysielačov, ktorými sú jadrá atómov s magnetickými vlastnosťami. Najjednoduchšie jadro s takýmto chovaním je jadro vodíka. Vodík je prvok, ktorý má bezprostredne najväčšie zastúpenie v ľudskom tele (zloženie ľudského tela predstavuje viac ako 60% vody). Preto sú práve tkanivá obsahujúce veľké percento vody vhodné pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou. V MRI zariadení tieto malé rádia sú vybudené k vysielaniu svojej pozície a tak dostaneme napríklad podrobný obraz vnútra hlavy.

Molekuly a žiarenie

Niekedy je zaujímavé, ako emisie skleníkových plynov ovplyvňujú klímu alebo ozónovú vrstvu. Pomocou simulácie môžete preskúmať, ako svetlo pôsobí na molekuly v atmosfére.

Štiepenie jadier

      Rozštiepte jadro uránu pomocou vystreleného neutrónu, alebo odštartujte reťazovú reakciu. Preskúmajte princíp jadrového reaktora a kontrolujte okamžitý výkon v jadrovom reaktore pri reťazovej reakcie.

 


©