Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Lasery

Test č. 10

  
V nasledujúcich vetách doplňte chýbajúce slová, ktoré sú v ponuke a kliknite na: Nahraj odpoveď.
1. Pri svetla látka pohlcuje dopadajúce fotóny svetla a elektróny v atómoch látky prechádzajú na vyššie energetické hladiny.
2. Ak elektróny samovoľne prechádzajú z vyššej energetickej hladiny na nižšiu, tento dej sa nazýva spontánna(samovoľná) svetla.
3. Stimulovaná (vynútená) svetla nastáva u vzbudených atómov látky vonkajším pôsobením.
4. Prechod zo vzbudeného stavu do stavu s nižšou energiou môže byť vyvolaný pôsobením poľa.
5. Zariadenie, ktoré pracuje na princípe emisie žiarenia sa nazýva .
6. Slovenský názov pre laser je kvantový svetla.
7. Laserove lúče sú úzke zväzky svetla farby.
8. Na rozdiel od svetla sa laserove lúče nerozptyľujú, ale vytvárajú súvislý zväzok svetla
9. Laser je vynálezom storočia.
10. Využitie laserov:
a) svetelné
b) chirurgia
c) prenos
d) obrábanie