Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Spektrum elektromagnetického žiarenia

Test č. 6
Krížovka bez tajničky

Podľa kľúčov doplňte do krížovky jednotlivé druhy žiarení.
1        2            
                
                
      3            
   4               
                
                
      5            
                
    6              
                
                

Kľúč vodorovne:

1. Žiarenie, ktorého vlnová dĺžka je hneď za viditeľným svetlom.
3. Žiarenie používané na snímanie zlomenín kostí.
4. Najnebezpečnejší typ rádioaktívneho žiarenia.
5. Žiarenie, ktoré sa používa na prenos správ a televízneho obrazu.
6. Žiarenie, ktoré sa šíri najväčšou rýchlosťou vo vesmíre.

Kľúč zvislo:

2. Žiarenie, ktoré má výrazné tepelné účinky.