Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Ionizujúce žiarenie

Test č. 11

Vypočujte si zvukový záznam vo formáte mp3 alebo wav a následne doplňte do daného textu chýbajúce slová.
mp3.jpgmp3

wav.jpgwav
Ionizujúce žiarenie
Ionizujúce žiarenie je neoddeliteľnou nášho života. Bez toho, aby sme si to uvedomovali, sme každodenne vystavení jeho .
Odkiaľ sa berie tento náš každodenný sprievodca? Mnohé z chemických prvkov majú svojich dvojníkov – , ktoré sa líšia v štruktúre atómov. Štruktúra niektorých jadier atómov nie je .
Tieto sa snažia dostať do stabilného stavu. Tento jav nazývame spontánna premena.
uvoľnená pri spontánnej premene je taká veľká, že dokáže elektricky neutrálne molekuly (napr. molekula vody ) rozštiepiť na kladné a záporné (tzv. radikály ). Tento jav bol nazvaný .