Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

ZÁKON ZACHOVANIA ELEKTRICKÉHO NÁBOJA

Test č.14

Presunutím slov zostavte znenie Zákona zachovania elektrického náboja. Nakoniec stlačte: Nahraj odpoveď.