Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Slávni fyzici

Test č.15

Zoraďte slávnych fyzikov od najstaršieho.