Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Optika

Test č. 8

  
V teste sú použité aj otázky, na ktoré je viac správnych odpovedí. Po každej otázke Nahraj odpoveď.