Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Schematické značky elektrotechnických súčiastok

Test č. 5

    
Priraďte z ponuky správne pomenovanie schematickej značky. Po skončení stlačte: Nahraj odpoveď: