Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Magnetizmus

  
Po každej otázke nahrajte odpoveď.