Hot Potatoes, PaedDr. Elena Valentýniová

Chyby zraku

Test č. 7
Krížovka bez tajničky

Podľa kľúčov doplňte do krížovky jednotlivé chyby zraku.
1          2         
               
 3                
               
        4         
               
    5             
               
               
               
     6            
               
    7             
               
8                 
               
               

Kľúč vodorovne:

1. Svetelné lúče usmernené očnou šošovkou sa zbiehajú pred sietnicou.
3. Šedý zákal odborne. Pri tejto chybe zraku sú obrazy nejasné - rozmazané.
4. Odborný názov zeleného zákalu. Pri tejto chybe zraku je poškodený zrakový nerv.
5. Môžu ju mať deti pri narodení. Ináč aj "rozbiehavosť očí".
7. Zhoršené videnie za tmy a za šera.
8. Svetelné lúče usmernené očnou šošovkou sa zbiehajú za sietnicou.

Kľúč zvislo:

2. Nepravidelné zakrivenie rohovky vedie k nejasnému videniu.
6. Ako sa nazýva chyba zraku, keď oko nevníma svetelné vnemy?